juni 19, 2020

MKB+

Refactoring

Wanneer voor bedrijfskritische processen reeds gebruik wordt gemaakt van (oudere) maatwerk software, dan kunnen er problemen zijn op het gebied van verdere uitbreiding, performance en beschikbaarheid. De volledige vervanging van de software lijkt dan de enige oplossing, maar dit hoeft niet zo te zijn. Vaak komen de problemen voort uit een architectuur die niet meer voldoet en/of code die niet meer efficiënt is opgezet. Onze ‘Refactoring’-dienst is gericht op het stapsgewijs optimaliseren van code en architectuur en het eventueel uitbreiden met extra functionaliteit. Dit doen wij onderdeel voor onderdeel, waarbij we voorafgaand aan een onderdeel het benodigde budget vaststellen. Gedurende de refactoring blijft de steeds verder verbeterende software gewoon beschikbaar (we verbouwen de ‘rijdende trein’) en kan de eindgebruiker onverstoord doorwerken.

Wanneer het toch nodig blijkt de software geheel opnieuw te ontwikkelen, dan helpen wij daar, via onze ‘Single Project’ dienst, ook graag bij.

Single Project

Onze ‘Singe Project’-dienst is gericht op de ontwikkeling (nieuwbouw of herbouw) van software met een afgestemde specifieke werking. Dit doen wij fixed price en met een vaste doorlooptijd. Voor aanvang van een project bepalen we de scope, inventariseren we de gebruikerswensen en stellen we het benodigde budget en de doorlooptijd vast. Daarna gaan we direct aan de slag om zo snel mogelijk de nieuwe software beschikbaar te maken.

Meer informatie?