juni 19, 2020

Scale-ups

Proof of Concept

Voor een scale-up organisatie, is het vaak goed om nieuwe ideeën te beoordelen via een prototype of MVP. Naast het valideren van de ideeën, kunnen lastigheden snel onderkend en overdacht worden. Onze ‘Proof of Concept’-dienst is gericht op het, in zeer korte tijd en fixed price, onderzoeken en ontwikkelen van prototypes of MVP;s. De inzichten die tijdens de ontwikkeling worden opgedaan dragen sterk bij in de realisatie van het eindproduct.

Uiteraard helpen wij daar, via onze ‘Single Project’-dienst, ook graag bij.

Single Project

Onze ‘Singe Project’-dienst is gericht op de ontwikkeling van software met een afgestemde specifieke werking. Dit doen wij fixed price en met een vaste doorlooptijd. Voor aanvang van een project bepalen we de scope, inventariseren we de gebruikerswensen en stellen we het benodigde budget en de doorlooptijd vast. Daarna gaan we direct aan de slag om zo snel mogelijk de nieuwe software beschikbaar te maken.

Meer informatie?