juni 19, 2020

Start-ups

Proof of Concept

Voor een start-up organisatie is het vaak belangrijk om een nieuw software-concept snel te kunnen beoordelen via een prototype of MVP. Zo kunnen besluitvormers of investeerders snel en eenvoudig van goede ideeën overtuigd worden en besluiten tot de realisatie van het eindproduct.

Onze ‘Proof of Concept’-dienst is gericht op het, in zeer korte tijd en fixed price, onderzoeken en ontwikkelen van prototypes of MVP’s. Wij helpen graag om hier een succes van te maken.

Meer informatie?