Cases

Nieuwsgierig naar de succesverhalen van onze klanten? Hieronder lees je enkele cases.

Verbruiksoverzicht.nl

Verbruiksoverzicht.nl heeft zichzelf enkele unieke doelen gesteld binnen de energiemarkt:

  • het voor consumenten en vastgoed eigenaren inzichtelijk krijgen van het verbruik van zowel gas, water én electriciteit op één plek
  • Onafhankelijk van energie leveranciers
  • het energieverbruik moet verder uitgesplitst kunnen worden via tussenmeters
  • Onafhankelijk van bestaande/bekende netwerkleveranciers

Duurzaamheid door inzicht

Onze oplossingen

Voor deze klant begint alles bij het verzamelen van het verbruik-data. Heel veel data, vanuit allerlei locaties waarbij niet altijd internet beschikbaar is. Samen met onze partner Techtenna hebben we een IoT / LoRaWAN pilot uitgevoerd om te kijken of we, gebruikmakende van het draadloze netwerk van Techtenna, ook op die plaatsen verbruik-data kunnen gaan verzamelen. Dit bleek succesvol!

In de volgende fase hebben we deze verbruik-data gekoppeld aan onze datastore én on-the-fly zo weten te transformeren dat over deze data eenvoudig gerapporteerd kan worden.

In parallel hebben we het web-portaal voor de klanten van Verbruiksoverzicht ontwikkeld welke inmiddels met trots gelanceerd is! Met dit portaal kunnen de vastgoedbeheerders in realtime of op meta-niveau het energie verbruik monitoren.

Na de lancering van het web-portaal hebben we een API opgezet welke op een veilige en snelle manier deze data kan delen met externe systemen.

Tech-tags: IoT, MQTT, LoRaWan, Blazor, public API, SaaS platform, Xamarin, MAUI, Mobile


Impact Buying

SolidForm levert al 13 jaar SaaS solutions voor Impact Buying om leveranciersketens transparant en productinformatie traceerbaar te maken. Grote nationale en internationale retailers zoals Ahold, Jumbo, Superunie en Bofrost* worden met deze solutions ondersteund in het behalen van hun commenciële- én duurzaamheidsdoelen.

“Good business and doing good can and must go together.”

Onze oplossingen

Samen met marktleider ImpactBuying hebben we een SaaS platform ontwikkeld om ervoor te zorgen dat retailers beschikken over relevante, actuele en nauwkeurige supply chain-gegevens.

Met het platform, een zéér modulaire Suite van applicaties, stellen we een grote diversiteit aan eindgebruikers in staat om hun specifieke taken efficiënt uit te voeren. Dit omvat modules om volledige leveranciersketens in kaart te brengen, productinformatie te managen (PIM), risico’s op leverancier en grondstof inzichtelijk te krijgen én om direct actie te kunnen ondernemen met deze gegevens.

Daarnaast hebben we legio koppelingen naar interne én externe systemen opgezet om al deze data zo efficiënt mogelijk te delen en rapporteren naar specialistische systemen.

Tech-tags: SaaS platform, Angular, Blazor, Microservices, public API


Impact Buying: Jumbo Commodity Map

Supermarktketen Jumbo wil transparant zijn over de herkomst van risicoproducten en ingrediënten, voor verdere verbetering op het gebied van bijvoorbeeld biodiversiteit, dierenwelzijn en mensenrechten.

Onze oplossingen

Samen hebben we gekeken naar de mogelijkheden om de herkomst van producten voor consumenten eenvoudig inzichtelijk te krijgen, waarbij uiteindelijk is gekozen voor een wereldkaart met product- en leveranciersfilters.

De informatie op deze kaart wordt periodiek bijgewerkt met data afkomstig uit andere systemen welke we voor Impact Buying ontwikkeld hebben.

Tech-tags: Google maps, Angular, API


WAT IS JOUW DIGITALE UITDAGING?

Neem contact op en we vertellen alles over onze aanpak, de kansen voor jouw bedrijf én de succesverhalen van eerdere projecten.


SPIE Nederland: Capaciteitsplanner en rapportage

SPIE Nederland heeft ons benaderd met een zeer uitdagende vraag: hoe kunnen wij onze medewerkers en extern ingehuurden nóg efficiënter inplannen zónder dat we hiervoor direct naar een groot enterprise softwarepakket hoeven over te gaan?

De nadruk ligt hierbij op het voorspelbaarder maken van benodigde capaciteit voor projecten, de beschikbaarheid van personeel én het eenduidig rapporteren van deze gegevens.

Onze oplossingen

Na een eerste analyse hebben we er voor gekozen om het kunnen aangeven van de capaciteitsbehoefte in een user interface uit te werken. Basis vereisten waren hierbij dat het mogelijk moet zijn om, per project, voor een volledig jaar de verwachtte benodigde capaciteit op te voeren.

In de tweede fase hebben we hier het kunnen opvoeren van de beschikbare capaciteit per medewerker of functie aan toegevoegd én de overzichten gecombineerd naar diverse rapportage onderdelen.

Als laatste fase hebben we een integratie van Microsoft Power BI doorgevoerd om de opgevoerde data dynamisch te kunnen rapporteren én te anticiperen op toekomstige knelpunten.

Tech-tags: SaaS platform, Angular, Microsoft Power Platform, Microsoft Power BI


Grizzly New Marketing: Rapportages

Marktleider Grizzly New Marketing realiseert mooie resultaten op het gebied van SEO en SEA. Vanuit de behoefte om deze resultaten eenvoudig te kunnen delen met hun klanten zijn we gaan sparren om een eenvoudig maar zeer doeltreffende rapportage op te zetten.

Deze rapportages zijn door klanten van Grizzly New Marketing online te benaderen en geven on-the-fly de meest recente resulaten voor hun campagne.

Om over de totale breedte van de campagne te kúnnen rapporteren zijn er koppelingen gelegd naar diverse externe diensten, waaronder: Google Analytics, Google Ads, een webranking tool, SalesForce, Azure Data Services, Azure Active Directory.

Tech-tags: SaaS platform, Angular, Blazor, Azure, Google Ads, Google Analytics


Grizzly New Marketing: Intranet

Al meer dan 10 jaar helpt de software van SolidForm met het mede mogelijk maken van een explosieve groei van Grizzly New Marketing. Doordat de interne processen zéér specifiek zijn valt niet ieder proces te ondersteunen met een standaard software pakket.

Een volledig maatwerk opgezet en procesondersteunend intranet zijn het resultaat van deze succesvolle samenwerking. Vanaf het moment dat een nieuwe potentiele klant in het zicht komt tot de daadwerkelijke opstart van een campagine wordt binnen dit uitgebreide intranet ondersteund.

Tech-tags: Angular, Google Analytics, Active Directory


SGS Nederland: Monsterafname en monitoring

Menselijke activiteiten, van vervoer, industrie en huishoudelijke bronnen, kunnen schadelijk zijn voor mensen en milieu. Milieumonitoring is nodig om de impact hierop te beoordelen, zodat geïnformeerde besluitvorming het milieu en de menselijke gezondheid kan helpen beschermen.

Één van de diensten die SGS Nederland aanbiedt is het periodiek afnemen van monsters (sampling). Om de gemaakte sampling-afspraken te borgen én om het achterliggende proces maximaal te ondersteunen is deze CALLS-applicatie ontwikkeld. Van eenvoudige notificaties tot het koppelen van adresgegevens aan een routeplanner om zo efficiënt mogelijk samples op locaties op te halen.

Tech-tags: Angular, public API


Internet of Things: Slim insectenhotel

In samenwerking met de gemeente Breda (Bredata), Techtenna en BITS Foundation hebben we gewerkt deze zelfbouw tech-workshop voor natuurliefhebbers, waarbij er kennis wordt gemaakt met termen als ‘Internet of Things’ en ‘LoRa’ en ‘Smart cities’. Inwoners van de gemeente Breda kunnen zélf een IoT Slim Insectenhotel maken én deze in de achtertuin plaatsen om via het webportaal de metingen uit te lezen.

Tech-tags: SaaS platform, Angular, Blazor, MQTT, LoRaWan


Blind Walls Gallery Breda

Blind Walls Gallery in Breda wilde de eerste buitenlucht audio tour in 4 talen realiseren. Dit stelt bezoekers in staat om via een kleine donatie geluidsfragmenten met uitleg over ieder kunstwerk te beluisteren.

Onze oplossingen

In samenwerking met de gemeente Breda (Bredata) en Techtenna hebben we gekeken naar de mogelijkheden om bezoekers van de gemeente Breda op een gebruiksvriendelijke en onderzoekende manier kennis te laten maken met de schitterende buitenlucht kunstwerken van Breda. Een mobiele oplossing was hierbij een vanzelfsprekendheid!

Door het scannen van de QR-code, welke beschikbaar wordt gemaakt via een klein maar opvallende box, worden bezoekers doorgestuurd naar de mobiele app waarin het verhaal áchter het kunstwerk waar ze naast staan wordt verteld.

Door via de app een kleine donatie te maken kunnen bezoekers ook toegang krijgen tot aanvullende audio fragmenten om nóg meer te weten te komen over de plek waar ze staan.

Tech-tags: IoT, MQTT, LoRaWan, Angular, Mobile app, Xamarin, MAUI, SaaS platform

Samen kijken naar de mogelijkheden?

John en Tristan beantwoorden graag jouw vragen!