april 24, 2020

Wat wij doen

Project

In een Project wordt gericht op de ontwikkeling (nieuwbouw of herbouw) van software met een afgestemde specifieke werking. We gebruiken de nieuwste tools en technologieën om korte doorlooptijden, lagere investeringen en efficiënte software mogelijk te maken. Via een Lean en Agile aanpak bepalen we samen welke software echt nodig is en maken we deze snel beschikbaar. In onze ervaring met zowel start-ups als scale-ups en MKB+ blijkt dit een fijne aanpak om tot perfecte maatwerk software te komen die bovendien ook nog eens snel in gebruik kan worden genomen.

Support

Voor probleemoplossing en uitbreiding van bestaande software bieden wij de mogelijkheid tot doorlopende Support. Via analyse van evt. problemen en wensen komen we samen tot voorgestelde software-aanpassingen die we volgens de gewenste prioriteit in de software doorvoeren en opleveren. Wij werken hierbij volgens onze (Agile) Scrum-werkwijze, waardoor er een duurzame en waardevolle verbinding met uw organisatie ontstaat.

Refactoring

Wanneer voor bedrijfskritische processen reeds gebruik wordt gemaakt van (oudere) software, dan kunnen er problemen zijn op het gebied van verdere uitbreiding, performance en beschikbaarheid. De volledige vervanging van de software lijkt dan de enige oplossing, maar dit hoeft niet zo te zijn. Vaak komen de problemen voort uit een architectuur die niet meer voldoet en/of code die niet meer efficiënt is opgezet. Bij Refactoring wordt gewerkt aan het stapsgewijs optimaliseren van code en architectuur en het eventueel uitbreiden met extra functionaliteit. Dit doen wij onderdeel voor onderdeel, waarbij we voorafgaand aan een onderdeel het benodigde budget vaststellen. Gedurende de Refactoring blijft de steeds verder verbeterende software gewoon beschikbaar (we verbouwen de ‘rijdende trein’) en kan de eindgebruiker onverstoord doorwerken.

Proof of Concept

Voor een organisatie, ongeacht start-up, scale-up of corporate, is het vaak goed om een nieuw concept of idee voor software snel te beoordelen via een prototype. Naast het valideren van ideeën voor het overtuigen van besluitvormers of investeerders, kunnen lastigheden vroegtijdig onderkend en overdacht worden. Bij een Proof of Concept wordt in ‘sprints’ gewerkt aan onderzoek en ontwikkeling van prototypes. De inzichten in de sprints worden direct gedeeld met de opdrachtorganisatie, zodat deze kunnen bijdragen in de realisatie van het eindproduct.


Meer informatie?