april 24, 2020

Diensten

Single Project

Onze ‘Singe Project’-dienst is gericht op de ontwikkeling (nieuwbouw of herbouw) van software met een afgestemde specifieke werking. Dit doen wij fixed price en met een vaste doorlooptijd. Voor aanvang van een project bepalen we de scope, inventariseren we de gebruikerswensen en stellen we het benodigde budget en de doorlooptijd vast. Daarna gaan we direct aan de slag om zo snel mogelijk de nieuwe software beschikbaar te maken.

Refactoring

Wanneer voor bedrijfskritische processen reeds gebruik wordt gemaakt van (oudere) maatwerk software, dan kunnen er problemen zijn op het gebied van verdere uitbreiding, performance en beschikbaarheid. De volledige vervanging van de software lijkt dan de enige oplossing, maar dit hoeft niet zo te zijn. Vaak komen de problemen voort uit een architectuur die niet meer voldoet en/of code die niet meer efficiënt is opgezet. Onze ‘Refactoring’-dienst is gericht op het stapsgewijs optimaliseren van code en architectuur en het eventueel uitbreiden met extra functionaliteit. Dit doen wij onderdeel voor onderdeel, waarbij we voorafgaand aan een onderdeel het benodigde budget vaststellen. Gedurende de refactoring blijft de steeds verder verbeterende software gewoon beschikbaar (we verbouwen de ‘rijdende trein’) en kan de eindgebruiker onverstoord doorwerken.

Proof of Concept

Voor een organisatie, ongeacht  start-up, scale-up of corporate, is het vaak goed om een nieuw concept of idee voor software snel te beoordelen via een prototype. Naast het valideren van ideeën voor het overtuigen van besluitvormers of investeerders, kunnen lastigheden vroegtijdig onderkend en overdacht worden. Onze ‘Proof of Concept’-dienst is gericht op het, in zeer korte tijd en fixed price, onderzoeken en ontwikkelen van prototypes. De inzichten die tijdens de ontwikkeling van het prototype zijn opgedaan, worden gedeeld met de opdrachtorganisatie, zodat deze kunnen bijdragen aan de realisatie van het eindproduct.