Angular expertise

Angular is een van de meest gebruikte frontend frameworks om dynamische webapplicaties te maken. Als professionele organisatie investeren we graag in verbreding en verdieping van onze kennis van deze mooie techniek. We zijn dan ook super trots op ons gehele team dat, na het behalen van het zware ‘Programming in C#’ én ‘Scrum master SM1’ in het afgelopen jaar, nu ook met succes een maatwerk Angular expert training heeft afgerond.

Deze training heeft zich met name gericht op het nóg verder verdiepen van de kennis op gebieden als authorisatie en authenticatie, applicatie architectuur, state management, multi-language support, templating, automated frontend testing, en herbruikbaarheid van componenten.

Zeer mooi om te zien dat deze expertise zich direct vertaalt in extra waarde voor onze projecten.